Arhive oznaka: reciklaža

Očistimo Stari grad

Klub demokratske omladine Stari grad i Ministrastvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja organizuju VELIKO ČIŠĆENJE PARKOVA u subotu 24.10.2009. godine u 9 časova.

Očistimo Stari grad

Očistimo Stari grad

Pridruži nam se u parkovima:
Obilićev venac,
Studentski trg i
Kopitareva gradina.

U sklopu akcije će biti promovisane PET reciklaže, pepeljare i DOGYPOT-ovi.

Podižemo kulturu Starog grada na još viši nivo!

Priključi se i ti! Počistimo naše parkove!

Advertisements

Reciklaža

Kontejneri za reciklažuIma već nekoliko dana od kako je JP „Gradska Čistoća“ postavila tri specijalna kontejnera za odlaganje reciklažnog otpada na Banovom brdu u ulici Petra Martinovića. Tu sada možete odložiti (primećujete promenu termina, ne – baciti, već odložiti) papir, plastiku (PET) i metal. Na taj način započinjemo proces sakupljanja i prerade otpadnih materija koja se mogu ponovo koristiti. Tako štedimo novac, energiju i čuvamo životnu sredinu.

Pogledajte svoju kantu za đubre i utvrdite šta sve možete da reciklirate. Iznenadićete se.

Zanimljive informacije (izvor http://www.ecotopia.rs):

Papir Novinski papir može da se reciklira najmanje 7 puta. Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine.

Jedna tona sakupljenog papira spasiće od seče 17 stabala drveća. Preradom stare hartije koristimo 15% manje vode. Neki podaci govore da reciklažom jedne tone kancelarijskog papira štedimo 4.200 kW (kilovata) električne energije i 32.000 litara vode!

Plastika Vreme razgradnje otpadne plastke je veoma dugo, od 100 od 1000 godina, zato je potrebno da se plastika odvojeno sakuplja od ostalog ambalažnog otpada, jer ona može veoma uspešno da se reciklira. Ovo prevenstveno važi za PET ambalažu u kojoj kupujemo mineralnu vodu, osvežavajuća pića, prehrambene proizvode, ulja i sl.

Metal Aluminijum, čelik, bakar i drugi metali su posebno vredne vrste otpada jer spadaju u neobnovljive prirodne resurse. Većinu metala je moguće preraditi. Na primer konzerve su većinom od aluminijuma. Proizvodnjom novog od starog aluminijuma uštedi se i do 95% energije. Reciklažom limenki mogu nastati metalni delovi mašine za veš, ili delovi za automobile, dok se proizvedeni reciklirani čelik koristi za izradu autokaroserija, čeličnih nosača ili delova motora.

1 reciklirana konzerva uštedi toliko energije da može da je koristi televizor 3 sata!

Staklo Sakupljeni stakleni otpad se iz kontejnera odnosi u fabrike za proizvodnju stakla, gde se sortira po boji, zatim pere sa se uklone nečistoće. Tako sortirano i oprano staklo se dalje usitnjava, i meša sa novim sirovinama, (pesak, voda, kreč) i tokom proizvodnog procesa zagreva na 1600 stepeni. Nakon toga se proizvedeno staklo automatski duva, odnosno istiskuje u kalupe, na kraju procesa nastaje nova boca.

Reciklažom jedne flaše od stakla uštedi se energija koja je dovoljna da sijalica od 100W svetli 4h! Staklo može da se reciklira 100% i da se neograničeno puta iznova koristi!

1 reciklirana staklena flaša sačuva toliko energije koliko je potrebno kompjuteru da radi 25 minuta!

Zbog velike količine staklenog otpada, nadam se da će Gradska čistoća postaviti i kontejner za odlaganje stakla.